Bego Bondgenoten

De Bond van Ex-geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee

Heden

In de voorgaande jaren bestond het merendeel van de BEGO-leden uit oorlogsgetroffenen van de oudere generaties. Intussen groeit het ledenbestand uit de categorie kampkinderen en buitenkampkinderen.

Ook de nakomelingen, die na de oorlog geboren zijn, de zg tweede en derde generatie, zijn van harte welkom bij de BEGO.

De BEGO is in beweging. De leden willen de organisatie ook nà het 40-jarig bestaan in 2010 voortzetten.

Zij worden echter ouder, zodat verjonging nodig is. Het beleid en de activiteiten van de Bond zullen mede op jongeren worden afgestemd.

Ook wordt samenwerking gezocht met andere Indische organisaties.

In de naaste toekomst zullen onze bijeenkomsten andere thema’s bevatten dan in het verleden, waarbij steeds het nuttige en het aangename samengaan. Cultuur en geschiedenis zullen hiervan onderdeel uitmaken. Onze Bond vindt het belangrijk, dat de lijn van verleden naar heden en toekomst wordt doorgetrokken.

De succesvolle familiedag in oktober 2008 was een eerste aanzet tot verjonging. Jongeren, kinderen en kleinkinderen en anderen, die zich verbonden voelen met het voormalig Nederlands-Indië, wordt verzocht zich aan te sluiten bij onze Bond.

Enkelen van hen hebben dit reeds gedaan.

Om subsidie te genereren wordt gebruik gemaakt van het v-fonds (met middelen uit de bankgiro loterij en Lotto) en het Comité 4 en 5 mei.

Natuurlijk wordt uw deelname aan bovenstaande loterijen van harte aanbevolen.