Bego Bondgenoten

De Bond van Ex-geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee

De BEGO

Staat voor U op de bresMede dankzij directe en indirecte bemoeienis van de BEGO is wetgeving ontstaan waar tienduizenden mensen uit Indïe profijt van hebben.

  • De BEGO is jarenlang betrokken geweest bij het gladstrijken van de vele problemen in de uitvoering van de WUV (Wet Uitkeringen Vervolgingsslachtoffers) en de WUBO (Wet Uitkeringen Burgeroorlogsgetroffenen).
  • Bij het tot stand komen van de WIV (Wet Indisch Verzet), werd de BEGO met grote regelmaat geraadpleegd door het Ministerie van WVC (thans VWS).
  • Bij de uitvoering van de WIV, de Wet Buitengewoon Pensioen Indisch Verzet, is de BEGO ten nauwste betrokken geweest.
  • De BEGO stond vooraan op de barricaden tijdens de affaire rond professor Bastiaans toen erkenning van psychische problemen bij oorlogsslachtoffers door de Tweede Kamer dreigde te worden getorpedeerd.
  • De BEGO onderhoudt uitstekende relaties met de Stichting COGIS en de basisinstellingen voor oorlogsgetroffenen.
  • Initiatief tot het oprichten van het Indisch Platform werd door de BEGO genomen.
  • De BEGO staat voor u klaar met hulp en advies.
  • De BEGO geeft regelmatig het tijdschrift BEGO-Contact uit.
  • Twee keer per jaar organiseert de BEGO een bijeenkomst in Kumpulan Bronbeek te Arnhem.
  • De BEGO maakt deel uit van het Indisch Platform (IP), het overlegorgaan met de regering.