Bego Bondgenoten

De Bond van Ex-geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee

Anbi

Hieronder volgt een verhaal voor de belastingdienst:

De BEGO staat bij de belastingdienst bekend als Algemeen Nut Beogende Instelling, de zogenaamde ANBI instellingen. Vanaf 1 januari 2014 verandert de regelgeving voor ANBI's. Er komen een aantal nieuwe voorwaarden, die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Deze voorwaarden hebben ook gevolgen voor de BEGO.Op onze site (www.begobondgenoten.nl) moeten wij verschillende gegevens bekend maken.

1.naam:

   Bond Exgeinterneerden en Gerepatrieerden van   Overzee.

2. het RSIN of het fiscaalnummer: 808183862

3. de contactgegevens: Onze secretaris Herman Bouman,

    Poorterstraat 14, 5663 CH Geldrop.

4.  Bestuursamenstelling:

     Voorzitter: Dhr. L. tho Neijenhuijs

     Vice-voorzitter: Mevr. E.Harwig

     Penningmeester: Mevr. M. Lejeune-Cabiente

     Bestuurslid: Mevr. M.H Cochius

     Bestuurslid: Mevr. S.E van der Steen

     Bestuurslid: Mevr. Th. Haighton- Abspoel 

5.  Het beleidsplan:            Beleidsplanbego.pdf

6.  Het beloningsbeleid:      Beleidsregelsbego.pdf 

7.  Het jaarverslag:             Jaarverslag 2013     

8.  Het financiële overzicht: Financiële Overzicht 2013 

9.  Het financiële overzicht: Financiële Overzicht 2014

10.Het financiele overzicht: Financiële Overzicht 2015 

11.Het financiële overzicht: Financiële Overzicht 2016
1
2.Het financiële overzicht: Financiële Overzicht 2017
13.Het financiële overzicht: Financiële Overzicht 2018