Bego Bondgenoten

De Bond van Ex-geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee


De Bond van Ex-geïnterneerden en Gerepatrieerden van Overzee (BEGO) is één van de oudste verenigingen, die zich bezighoudt met de belangenbehartiging van oorlogsgetroffenen uit voormalig Nederlands Indië.

De BEGO werd in 1970 officieel opgericht. Merkwaardig is het feit, dat de BEGO minder bekend is bij het grote publiek, al zijn er  vele wapenfeiten te melden. (zie elders op deze website).

De BEGO zal zich blijven inzetten voor de belangen (in de ruimste zin van het woord) van de leden en de gemeenschap uit voormalig Nederlands Indïe.

De activiteiten vallen uiteen in drie hoofdgroepen.

 

1. Advies aan individuele leden in geval van materiële en immateriele problemen.

 

2. Doorverwijzen naar bevoegde instanties en het volgen van het verloop van dit proces.

 

3. Activiteiten in de richting van politiek Den Haag en op die manier invloed uitoefenen op het ontstaan en uitvoeren

    van wetten en regelingen voor oorlogsgetroffenen. 

 

Daarnaast blijft de BEGO ook ruimte bieden aan onderling contact, gewoon gezellig zonder poespas. Want ook een kumpulan, een pasar, een rijsttafel en lekkere hapjes horen onlosmakelijk bij onze identiteit.